Kontaktujte nás: +420 606 803 155, advokatka@akjanosikova.cz

Advokátní úschova

Zajistíme a poskytneme Vám bezpečnou advokátní úschovu listin či finančních prostředků. Advokátní úschova je nejčastěji využívána v souvislosti s převodem nemovitosti.

Profesionální sepsání Smlouvy o advokátní úschově a úschova finančních prostředků či listin. 

V případě, že poptáváte Službu Advokátní úschovy nad rámec běžných základních náležitostí, neváhejte nás kontaktovat emailem či telefonicky.

úschova listin
úschova finančních prostředků
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
3 500 Kč 4 000 Kč 4 500 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč 5 500 Kč 6 000 Kč 6 500 Kč 4 000 Kč 5 000 Kč 6 500 Kč 7 000 Kč 7 500 Kč 5 000 Kč 6 000 Kč 7 500 Kč 8 000 Kč 8 500 Kč 6 000 Kč 7 000 Kč 8 500 Kč 9 000 Kč 9 500 Kč 7 000 Kč 8 000 Kč 9 500 Kč 10 000 Kč 10 500 Kč 8 000 Kč 9 000 Kč 10 500 Kč 11 000 Kč 11 500 Kč 9 000 Kč 10 000 Kč 11 500 Kč 12 000 Kč 12 500 Kč 10 000 Kč 11 000 Kč 12 500 Kč 13 000 Kč 13 500 Kč 11 000 Kč 12 000 Kč 13 500 Kč 14 000 Kč 14 500 Kč 12 000 Kč 13 000 Kč 14 500 Kč 15 000 Kč 15 500 Kč od 3 000 Kč 4 235 Kč včetně DPH 4 840 Kč včetně DPH 5 445 Kč včetně DPH 6 050 Kč včetně DPH 3 630 Kč včetně DPH 4 840 Kč včetně DPH 6 655 Kč včetně DPH 7 260 Kč včetně DPH 7 865 Kč včetně DPH 4 840 Kč včetně DPH 6 050 Kč včetně DPH 7 865 Kč včetně DPH 8 470 Kč včetně DPH 9 075 Kč včetně DPH 6 050 Kč včetně DPH 7 260 Kč včetně DPH 9 075 Kč včetně DPH 9 680 Kč včetně DPH 10 285 Kč včetně DPH 7 260 Kč včetně DPH 8 470 Kč včetně DPH 10 285 Kč včetně DPH 10 890 Kč včetně DPH 11 495 Kč včetně DPH 8 470 Kč včetně DPH 9 680 Kč včetně DPH 11 495 Kč včetně DPH 12 100 Kč včetně DPH 12 705 Kč včetně DPH 9 680 Kč včetně DPH 10 890 Kč včetně DPH 12 705 Kč včetně DPH 13 310 Kč včetně DPH 13 915 Kč včetně DPH 10 890 Kč včetně DPH 12 100 Kč včetně DPH 13 915 Kč včetně DPH 14 520 Kč včetně DPH 15 125 Kč včetně DPH 12 100 Kč včetně DPH 13 310 Kč včetně DPH 15 125 Kč včetně DPH 15 730 Kč včetně DPH 16 335 Kč včetně DPH 13 310 Kč včetně DPH 14 520 Kč včetně DPH 16 335 Kč včetně DPH 16 940 Kč včetně DPH 17 545 Kč včetně DPH 14 520 Kč včetně DPH 15 730 Kč včetně DPH 17 545 Kč včetně DPH 18 150 Kč včetně DPH 18 755 Kč včetně DPH od 3 630 Kč včetně DPH

 

Advokátní úschova finančních prostředků či listin 

Zajistíme a poskytneme Vám bezpečnou advokátní úschovu listin či finančních prostředků. Advokátní úschova je nejčastěji využívána v souvislosti s převodem nemovitosti.

Profesionální sepsání Smlouvy o advokátní úschově a úschova finančních prostředků či listin, a to v rozsahu 3 schovaných listin či finančních prostředků do 1.000.000 Kč. 

V případě, že poptáváte Službu Advokátní úschovy nad rámec běžných základních náležitostí, neváhejte nás kontaktovat emailem či telefonicky.

Zpracujeme obvykle do 2 - 4 pracovních dnů.

CO JE TO ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA:

 • advokátní úschova slouží pro ochranu jak strany převádějící tak strany nabývající, kdy před vyplacením uschované částky ověříme splnění podmínek pro jejich výplatu a zpravidla do 3 pracovních dnů po splnění podmínek k výplatě úschovy uschovanou částku uvolňujeme ve prospěch Oprávněného,
 • pokud nebudou ve stanovené lhůtě (zpravidla 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o advokátní úschově) splněny podmínky pro výplatu úschovy, uschované finanční prostředky vrátíme do 3 pracovních dnů zpět Složiteli,
 • advokátní úschova je uzavírána na základě třístranné smlouvy o advokátní úschově mezi naší kanceláří, Schovatelem a Oprávněným,
 • advokátní úschova je naší kanceláří zajištěna bezpečným uložením listin anebo finančních prostředků odděleně od finančních prostředků advokáta,
 • v rámci poskytování služby Advokátní úschovy je advokát vázán zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML).
 • Advokát klienta upozorňuje, že má Advokát informační povinnosti vůči bance, u níž je zvláštní úschovní účet Advokáta veden, pokud jde o identifikaci skutečného vlastníka složených peněžních prostředků, a vůči České advokátní komoře.

KLIENT VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE:

 • že NENÍ politicky exponovanou osobou,
 • že peněžní prostředky složené u Advokáta nepocházejí z nepoctivých a/nebo nezákonných zdrojů, např. z trestné činnosti, financování terorismu,
 • že tyto peněžní prostředky nabyl v souladu s právními předpisy České republiky,
 • že koupí předmětu převodu nesledují zakrytí jejich nezákonného původu a ani financování terorismu a
 • že souhlasí s provedením identifikace a pořízením kopie průkazu totožnosti, resp. dalších identifikačních údajů podle § 5 AML zákona ( v případě vzdálené identifikace klienta/klientů je/jsou klient /klienti povinni Advokátovi předat zprostředkovanou identifikaci osoby vytvořen podle § 10 AML.

OBSAH PRODUKTU

 • smlouva vytvořená Vám na míru 
 • bezpečná úschova listin a finančních prostředků
 • zahrnuje online jednorázovou konzultaci až ke 3 stranám textu smlouvy
 • v případě, že poptáváte Službu advokátní úschovy nad rámec níže uvedených limitů, neváhejte nás kontaktovat emailem či telefonicky.

Doplňkové služby:

 • úschova listin nad 3 listiny
 • úschova finančních prostředků nad 1.000.000 Kč
 • případné další služby budou účtovány nad rámec dle aktuálního ceníku ve smluvních podmínkách

V případě, že potřebujete převzít právní zastoupení ve Vašem právním případě je pro Vás příhodnější naše služba převzetí právní zastoupení.

Zpět do obchodu