Kontaktujte nás: +420 606 803 155, advokatka@akjanosikova.cz

Advokátní úschova

Advokátní úschova představuje jeden z nejbezpečnějších způsobů uhrazení sjednané kupní ceny oprávněně osobě. advokátní úschova slouží pro ochranu jak strany převádějící tak strany nabývající, kdy před vyplacením uschované částky ověříme splnění podmínek pro jejich výplatu a zpravidla do 3 pracovních dnů po splnění podmínek k výplatě úschovy uschovanou částku uvolňujeme ve prospěch Oprávněného.

Pokud nebudou ve stanovené lhůtě (zpravidla 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o advokátní úschově) splněny podmínky pro výplatu úschovy, uschované finanční prostředky vrátíme do 3 pracovních dnů zpět Složiteli. Advokátní úschova je uzavírána na základě třístranné smlouvy o advokátní úschově mezi naší kanceláří, Schovatelem a Oprávněným.

Advokátní úschova je naší kanceláří zajištěna bezpečným uložením listin anebo finančních prostředků odděleně od finančních prostředků advokáta.

Zpět do obchodu