Kontaktujte nás: +420 606 803 155, advokatka@akjanosikova.cz

Dědictví

Smrt je nedílnou součástí života a také jednou z nejvýznamnějších událostí, která způsobuje dalekosáhlé právní následky. Projednání dědictví je v mnoha případech doprovázeno rodinnými spory, a to nejen ve věci majetku.

Projednání dědictví se stává komplikovanější v případě, kdy zůstavitel neponechal žádné pořízení pro případ smrti a dědictví tak musí být projednáno dle zákonných posloupností.

Problematickým se též stává takové dědictví, které je tzv. předlužené, nebo kdy jsou vedle majetku zemřelého projednávány i jeho dluhy.

S pořízením pro případ smrti a též i rodinnými spory je spojena otázka vydědění potomka, resp. otázka dědické způsobilosti.

Naše advokátní kancelář spolupracuje s několika notářskými úřady a je tak schopna zabezpečit komplexní právní poradenství, a to nejen v otázkách zastupování v dědickém řízení, ale i v otázkách závěti, jejího sepisu, kontroly či změny, ale též i otázek vydědění potomka a jeho přípustnosti.

Zpět do obchodu