Kontaktujte nás: +420 606 803 155, advokatka@akjanosikova.cz

Exekuce a vymáhání pohledávek

V dnešní společnosti si mnoho lidí nedokáže dostát svých povinností (závazků) vůči druhým osobám. Ve vztahu dlužníka a věřitele tomu není jinak, a to ani v případě kdy je dána existence některého z exekučních titulů.

S ohledem na mnohaletou advokátní praxi poskytuje naše kancelář s vysokou odborností právní poradenství v oblasti vymáhání pohledávek a jejich správy jak klientovi – věřiteli, tak klientovi – dlužníkovi, u něhož zejména dbáme na dodržení zákonnosti nařízené exekuce spolu se způsobem provedení a ochrany tak jeho práv.

Naše kancelář spolupracuje s několika exekutory, a je tak připravena pro klienta poskytnout komplexní právní služby, včetně spolupracujícího exekutora.

Zpět do obchodu