Kontaktujte nás: +420 606 803 155, advokatka@akjanosikova.cz

Náhrada škody a pojistné

Každý nese odpovědnost za následky svého jednání, a to zejména v případě, pokud svým jednáním (trestný činem či přestupkem) způsobí druhému škodu.

Pro účely odpovědnosti jedince za škodu, zákon stanoví jednotlivé podmínky, které musí být splněny tak, aby se dalo hovořit o odpovědnosti za škodu.

Občanským zákonem jsou též upraveny podmínky některých speciálních případů odpovědnosti (škoda způsobená zvířetem, škoda z provozní činnosti, škoda způsobená z provozu dopravního prostředku, apod.).

Odpovědnost za škodu tak může být založena např. v pracovně právním vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec, v trestně právním vztahu pachatel – poškozený apod.

Uplatnění nároku obecně je doprovázeno různými komplikacemi ať již ze strany škůdce, pojišťoven nebo zákona samotného. V těchto případech poskytujeme komplexní právní poradenství, za účelem uplatněný práv klienta a ochrany jeho zájmů.

Zpět do obchodu