Kontaktujte nás: +420 606 803 155, advokatka@akjanosikova.cz

Podílové spoluvlastnictví

Zamýšlíte zakoupení věci společně s další osobou, anebo již věc vlastníte ještě s někým a v tomto spoluvlastnictví již nechcete setrvat?

Naši advokáti Vám poskytnou právní i jen konzultační činnost spočívající v sepisu či revizi smlouvy, kterou dojde ke společnému nabytí vlastnického práva k věci (kupní či darovací), vypracování návrh na vklad vlastnického práva do katastru, v otázkách úhrad daně z nemovitých věcí či následné správy.

V případě, že již ve spoluvlastnictví setrvat nechcete Vám naši advokáti poskytnou právní pomoc spočívající v hledání nejvhodnějšího způsobu řešení, a to ať již v mimosoudním tak i soudním řešením sporu, včetně sepsání a podání návrhu na vypořádání spoluvlastnictví a zastupování v tomto řízení.

Zpět do obchodu