Kontaktujte nás: +420 606 803 155, advokatka@akjanosikova.cz

Pohledávky a dluhy

Oblast pohledávek a závazků tvoří dnes největší procento soudních sporů. V této oblasti jsme připraveni zastupovat jak osobu věřitele, tak osobu dlužníka.

V případě zastoupení věřitele poskytujeme komplexní právní poradenství, a to od sepisu předžalobní upomínky, mimosoudní jednání s dlužníkem, zpracování žaloby či návrhu na vydání platebního rozkazu, zastupování klienta v soudním řízení a též i v exekučním řízení.

Pokud je naším klientem dlužník, prvotně s klientem konzultujeme všechny v úvahu přicházející postupy ve věci. Následně dle pokynu klienta zpracujeme vyjádření k předžalobní upomínce a případně též zastupujeme klienta při mimosoudních jednání (uzavírání smíru, narovnání) či v soudním řízení, příp. v exekučním řízení.

Naše advokátní kancelář s ohledem na mnohaletou praxi je taktéž kompetentní v oblasti směnečného práva, a proto s úspěchem zastupuje klienty ve směnečném řízení, konzultuje uplatnění směnečných námitek či vypořádání se se směnečnými námitkami.

V rámci komplexního právního poradenství též klientům nabízíme služby v rámci insolvenčního práva, a to zejména ve věci sepisu insolvenčního návrhu a sledování nově zahájených insolvenčních řízení s dlužníky klienta.

Zpět do obchodu