Kontaktujte nás: +420 606 803 155, advokatka@akjanosikova.cz

Smlouvy

Smluvní vztahy jsou vztahy nejvíce mezi lidmi prostoupené a bohužel též nejvíce problematické. V rámci prevence, tj. předcházení vzniku rizik, je proto vhodné ošetřit smluvní strany tím způsobem, aby později nedocházelo ke vznikům sporů či pochybností mezi smluvními stranami. V absolutní většině tento požadavek prevence nepředstavují běžně dostupné vzory jednotlivých smluv, které jsou vždy ve znění základním a v ostatním ponechávají úpravu na zákonu.

Prevence lze tak dosáhnout pouze vytvořením smlouvy tzv. „na míru“ jednotlivým smluvním stranám, nejlépe vypracovaných zkušeným advokátem.

V rámci našich služeb, zabezpečujeme klientům nejen vypracování bezpečných, platných a správných smluv, ale též i kontrolu smluv, revizi smluv či vypovídání (ukončení) smluvních vztahů.

Zpět do obchodu