Kontaktujte nás: +420 606 803 155, advokatka@akjanosikova.cz

SVJ a bytová družstva

Zakládáte bytové družstvo anebo Společenství vlastníků jednotek? V takovém případě Vám naši advokáti pomohou v počátcích založení, včetně sepisu stanov SVJ či bytového družstva a provedení zápisu do obchodního rejstříku, vypracování domovního řádu a v dalších otázkách. 

V případě, že poptáváte přípravu prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, zápisu ze schůze či hlasování per rollam, neváhejte se na naši kancelář obrátit.

Naši advokáti poskytují právní poradenství taktéž i založeným bytovým družstvům či SVJ, např. při změně stanov, volení členů představenstva změn v obchodním rejstříku.

Naše advokátní kancelář též poskytuje bytovým družstvům a společenství vlastníkům komplexní právní poradenství tím způsobem, že v rámci této služby je advokát klientovi k dispozici v řešení jakékoli právní záležitosti spojených s činností klienta.

Zpět do obchodu