Kontaktujte nás: +420 606 803 155, advokatka@akjanosikova.cz

Trestní právo

Trestní řízení velmi citelně zasahuje každého jednotlivce, a to ať již obviněného či poškozeného, nicméně v trestním řízení je nutné klást zvýšenou pozornost na dodržování práv obviněného v rámci práva na spravedlivý proces. Právo na spravedlivý proces je jedno z nejdůležitějších práv obviněného a je reprezentováno zejména právem na obhajobu.

Naše advokátní kancelář zastupuje své klienty ve všech fázích trestního řízení, a to jak osoby obviněné, tak osoby poškozené. Pro naše klienty připravujeme i jednotlivá podání, zejména pak trestní oznámení, stížnosti a jiná písemná podání pro orgány činné v trestním řízení.

Naše klienty zastupujeme mimo jiné i ve vazebních řízeních, ve výkonu trestu, ale též i při zahlazení odsouzení.

Pro poškozené poskytujeme komplexní právní služby při uplatnění a vymáhání jejich nároků.

V rámci naší právní praxe poskytujeme právní služby též i právnickým osobám.

Zpět do obchodu